Молба за напускане на работа образец 2017 по взаимно съгласие (чл. 325, т. 1 от КТ)

До г-н …………………

Управител във фирма ………………………..

 

 

 

 

 

 

М  О  Л   Б   А

от …………………………………., ЕГН …………………………..

 

 

 

 

 

Уважаеми г-н Управител,

Моля да бъда освободен по взаимно съгласие (чл. 325, т. 1 от КТ), считано от …………………… г., от заеманата от мен длъжност в представляваната от Вас фирма.

В случай, че молбата ми не бъде приета, същата да се счита за едномесечно писмено предизвестие по чл. 326, ал. 1 от КТ.

 

Моля да оформите трудовата ми книжка и всички други необходими документи и да ми ги предадете.

 

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молбата е изготвена в два екземпляра.

 

Дата: …………………. г.

гр. София

С уважение: …………………………………..

/ ………………………… /

 

Свали молбата – Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *