Категория: Варна

  Ва̀рна е град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно море и Варненското езеро и е административен център на едноименните община и област. Варна е град с…

Read more