Написана от Super User Категория: Училище и университет
Публикувана на 27 Август 2013 Посещения: 1370
Печат

Същност и видове локални мрежи. Обмяна на файлове в локална мрежа. използване на мрежов принтер

 

 

1. Същност

 

Два или повече компютъра, които са свързани помежду си с цел обмен на информация, образуват компютърна мрежа. Освен самите компютри, компютърната мрежа включва следните основни компоненти:

 

а)   Хардуерни средства

 

§  Преносители – обикновени и специални телефонни линии, коаксиален кабел, оптични влакна, радиовръзка, сателитни системи. При избор на преносител се вземат предвид скоростта на предаване (обикновено измервана в битове за секунда bps – bitpersecond) и качеството на връзката

§  Модеми – използват се при връзка през телефонни линии и служат за преобразуване на сигналите от аналогови (за предаване по мрежата)  в цифрови (необходими на компютъра) и обратно

§  Мрежов адаптер (мрежова платка)– представлява платка осигуряваща интерфейса за свързване на компютъра към мрежата при използване на линии, различни от телефонните.

 

б)  Софтуерни средства (служат за комуникация между компютри)

 

§  Мрежова операционна система – специализиран софтуер за обслужване на информационните потоци

§  Мрежови протоколи - правила за приемане и предаване на данни.  За да могат два компютъра успешно да комуникират в мрежата, е необходимо да използват един и същ протокол, например IP (Internet Protocol) Интернет протокол, TCP (TransmissionControlProtocol) Трансфер контрол протокол и др.

 

 

2. Видове мрежи

 

а)   Според разстоянието,на което се намират свързаните помежду си компютри

 

Локални мрежи (LAN) – Local Area Network

 

Ако компютрите се намират близо един до друг, в рамките на неколкостотин метра, мрежата се нарича локална. Най-често за връзка между компютрите се използват кабели, но съществуват и безжични локални мрежи. Обикновено локалните мрежи свързват компютрите в съседни стаи, етажи или сгради на една организация и улесняват комуникацията между хора, които работят над един и същ проект или са колеги в една организация. Такива мрежи се изграждат в офиси на фирми, в университети, училища и навсякъде, където има необходимост от обмен на данни между компютрите.

 

Глобални мрежи (WAN) – Wide Area Network

 

Когато две или повече локални мрежи се свържат, без значение от разстоянието между тях, се образува глобална мрежа. Глобалната мрежа може да обхваща един град, област, страна или цялото земно кълбо. Една глобална мрежа може географски да обхваща цяла държава, но не е задължително да свързва всички нейни граждани.  

 

Пример: Локалните мрежи на всички университети в една държава са свързани в обща мрежа. Министерството на отбраната на същата страна има своя мрежа, която свързва поделенията му. Двете мрежи не обхващат всички граждани на държавата, но са глобални, тъй като всяка от тях свързва локални мрежи.

 

Най-известната глобална мрежа в света е Интернет.

 

б)  Според правата, които имат компютрите в мрежата

 

Мрежи с централен сървър

 

Ако един от компютрите е специален и има повече възможности, той се нарича сървър, а останалите компютри са работни станции или клиенти. Този модел на свързване се нарича клиент-сървър. Тези мрежи са по-бързи, по-сигурни и по-добре пригодени за работа на много потребители.

 

Мрежи с равноправен достъп

 

Когато всички компютри в дадена мрежа са равноправни, мрежата е с пълноправен достъп.

 

в)   Според топологията на свързване

 

В зависимост от начина на свързване на компютрите има различни видове компютърни мрежи. Конфигурацията на локалната мрежа се нарича топология. Най-простата топология е обща шина.

 

В такава мрежа всички компютри са включени към общ кабел.

 

Ако кабелът образува кръг, топологията се нарича кръгова.

 

 

 

 

 

 

Когато един от компютрите е сървър и към него са свързани други работни станции, които образуват формата на звезда, топологията е звезда.

  

 

3. Обмяна на файлове в локална мрежа и използване на мрежов принтер

 

Най-често локалната мрежа се използва за предаване на файлове между свързаните компютри и за използване на един принтер от няколко компютъра.

 

а)     Обмяна на файлове в локална мрежа

 

За да могат и други потребители на локална мрежа да работят с файл, който се намира на компютър от мрежата, файлът се поставя в специална папка, която се нарича споделена. Споделянето на папки и устройства позволява те да бъдат използвани от други потребители в мрежата. Когато дадена папка или устройство е споделено, под неговата икона се появява протегната ръка. Когато се споделя папка, настройката по подразбиране позволява на всички други потребители на мрежата да осъществяват пълен достъп до файловете в тази папка. Това означава, че всеки потребител на локалната мрежа може да вижда съдържанието на папката, да отваря, променя и изтрива файлове от нея. Ако е необходимо да се ограничи достъпът до папките и устройствата така, че само определени хора да имат право да променят файловете в тях, се налага да се извърши допълнителна настройка. При споделяне на папка може да се използва истинското име на папката или друго име по желание, което ще е по-лесно за разпознаване от потребителите в мрежата.

 

б)    Споделяне на принтер

 

Споделянето на принтер е много удобно, защото дава възможност едно устройството да се ползва от много хора на различни компютри. Когато принтерът е споделен, той се нарича мрежовпринтер. За да се използва такъв принтер, той трябва да се инсталира на компютър от мрежата, като се укаже, че принтерът ще се използва през локалната мрежа.

 

 

 

Упражнения

 

Упражнение 1.

 Създаване на споделена папка

 

 1.    От меню Старт изберете Моят компютър (MyComputer). Папката Моят компютър се отваря в Windows Explorer.

 2.    От Твърди дискови устройства (HardDiskDrivers) в десния панел щракнете 2 пъти с показалеца на мишката върху иконата на твърд диск С:. Появява се съдържанието на С:.

 3.    От Задачи за файлове и папки в левия панел изберете Направи нова папка (Makeanewfolder) и наименувайте папката със своето име.

 4.    Щракнете два пъти върху иконата на новосъздадената папка. Появява се празен прозорец.

 5.    От Задачи за файлове и папки в левия панел изберете Сподели тази папка (Sharethisfolder).

 6.    Появява се диалогов прозорец Properties на новосъздадената папка.

 7.    В Мрежово споделяне и защита (Networksharingandsecurity) поставете отметка до Сподели тази папка в мрежата. Вашето име се изписва в полето Име на споделеното място. Ако няма отметка до Потребителите може да сменят файловете ми, поставете такава.

 8.     Натиснете бутона Apply, а след това и бутона ОК, за да потвърдите промените. Прозорецът Properties изчезва.

 9.     Натиснете бутона Назад. Появява се съдържанието на С:. Иконата на новосъздадената папка е с протегната ръка отдолу, което показва, че папката е споделена.

 

 

Упражнение 2.

 Създаване на файл в споделена папка на съседен компютър

 

1.    От Други места (OtherPlaces) в левия панел изберете Моите места в мрежата (MyNetworkPlaces). Появява се прозорец Моите места в мрежата (MyNetworkPlaces).

2.    От Мрежови задачи (NetworkTasks) в левия панел изберете Показване на компютрите в работната мрежа (Vewworkgroupcomputers). Изчакайте, докато се появят иконите на всички компютри.

 3.    Щракнете два пъти върху един от компютрите, за да се появи прозорец с всички споделени папки на този компютър.

 4.    Изберете папката, която се казва като ученика, който седи на този компютър и щракнете два пъти върху нейната икона. Появява се прозорец със съдържанието на папката.

 5.    Натиснете бутона Файл (File) и от менюто изберете Нов (New). След това изберете Текстов документ(Text document). Появява се икона на текстов документ с име Нов текстов документ.txt.

 6.    Преименувайте файла на Вашето_име.txt.

 

 

Упражнение 3.

 

Намиране на файл в споделена папка

 1.    От Други места в левия панел изберете Моят компютър. Папката Моят компютър се отваря в Windows Explorer.

 

2.    От Твърди дискови устройства в десния панел щракнете 2 пъти с показалеца на мишката върху иконата на твърд диск С:. Появява се съдържанието на С:.

 

3.    Щракнете два пъти върху иконата на папката със своето име. Отваря се прозорец с нейното съдържание. Ако друг ученик се е свързал към компютъра ви, в папката ще има текстов файл с неговото име.

 

4.    Натиснете бутона Назад. Появява се съдържанието на С:.

 

5.    От Задачи за файлове и папки в левия панел изберете Изтрий тази папка. В появилия се диалогов прозорец натиснете бутона Да, за да потвърдите изтриването.

 

6.    Когато се появи диалогов прозорец Споделяне, отново потвърдете изтриването с натискане на бутона Да. Ако в момента има свързан потребител към компютъра, ще се появи втори диалогов прозорец Споделяне, в който също се избира бутонът Да.